Studiemotivatie en studeergedrag van studenten in kaart brengen. Lassi als instrument voor leerlingenbegeleiders.

Studiesucces is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn de inzet, motivatie en het
aanpakgedrag van de student. Dit geldt in het bijzonder voor studenten met leerproblemen.
Het is nuttig een objectief beeld te krijgen van hun studiemotivatie en studeergedrag. Op basis
hiervan kan een leerlingbegeleider positieve remediërende feedback geven. Dit geeft tevens
aanleiding tot proactief werken.

Lassi - Learning and study strategies inventory

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , motivatie

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , orthopedagogen , psychologen

Gegevens

Auteur artikel: Lieven Coppens

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: