Sticordi DKO

Ondersteunende maatregelen voor leerlingen AMV en instrument. 

Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Zo zijn er binnen de studierichting muziek gesubsidieerde tijdelijke projecten
‘ortho-agogische muzikale vorming’ en ‘inclusief muziekonderricht’. In deze projecten krijgen onder
meer leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met autisme een aangepaste vorm
van muziekonderwijs. Een aantal academies hebben zelf ook leraarsuren geïnvesteerd om aangepast
muziekonderwijs aan te bieden.

Het project ‘STICORDI voor leerlingen deeltijds kunstonderwijs’ past binnen deze evolutie om
meer aangepaste leerzorg te bieden.

Deze brochure wil een praktisch werkinstrument zijn voor al wie in het kunstonderwijs
geconfronteerd wordt met leerstoornissen en leerproblemen. De fiches STICORDI DKO bieden
leerkrachten in de studierichting muziek achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze
leerlingen beter te begeleiden.

Wegwijzer
In deel 2 ‘Leerstoornissen, ontwikkeling- en gedragsstoornissen: achtergrondinformatie’ vindt
de leerkracht, die bepaalde problemen opmerkt, een kader om ze te plaatsen.
Deel 3 ‘Mogelijke interventies door de leerkracht’ staat stil bij de verschillende manieren van
differentiëren: in doelstellingen en/of in didactische aanpak. Daarbij gaat men uitgebreid in op
manieren om structuur te bieden, zowel visueel als auditief.
Deel 4 ‘Praktijkfiches en praktijkvoorbeelden DKO’ is als het ware de ‘gereedschapskoffer’. Dit
deel biedt de leerkracht twaalf fiches per mogelijk probleem, gaande van motorische problemen,
problemen met noten en ritme lezen tot faalangst. Elke fiche vertrekt van een concreet voorbeeld. Men
bekijkt welke onderliggende stoornis mogelijk de oorzaak kan zijn. De achterzijde van de fiche biedt tal
van concrete tips voor de klaspraktijk.

auteur

Wim Smet, pedagogisch medewerker OVSG.


met medewerking van

Prof. Annemie Desoete, docent UGent, lector Arteveldehogeschool Gent, wetenschappelijk medewerker
aan de Vormingsdienst SIG;
Anny Cooreman, algemeen coördinator Eureka Leuven;
Els Van Doorslaer, medewerker Eureka Die-’s-lekti-kus.


lay-out

Lucas Hermans.

Specificaties

Tool: van ons

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , Gilles de la Tourette , dysfasie , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school , aandacht en concentratie , structuur , gedrag , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , pedagogische begeleiders , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel:

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: