Spelling-spiekboek

Het Spelling-spiekboek is een opzoek-, oefen- en instructieboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Het is ontwikkeld voor gebruik naast alle gangbare spellingmethoden. Dit kan in de klas, maar ook daarbuiten (therapie, in de thuissituatie,…). Het boek gaat uit van het idee dat spellingmoeilijkheden ingedeeld kunnen worden in verschillende categorieën. Bij elke categorie hoort een bepaalde oplossingsstrategie. Deze gedachte is verwerkt in een helder stappenschema: de basis waarmee de leerlingen werken. Hiermee wordt het inzicht verdiept en het spellingbewustzijn vergroot.

kaft het spelling-spiekboek

Het boek is in eerste instantie een hulpmiddel voor het kind. Daarnaast is het een instrument waarmee de leerkracht zinvolle activiteiten kan organiseren voor kinderen die extra hulp nodig hebben op spellinggebied. Tevens is het boek bruikbaar voor ouders die thuis samen met hun kind extra bezig willen zijn met het correct spellen van woorden.

 Vergroot inzicht en spellingbewustzijn aan de hand van strategieën 

 Ondersteuning door stappenschema en de familie Spiek 

 Bruikbaar bij elke reguliere methode

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: lezen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: jongeren , jongeren , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Lynn Lammers

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Annica van de Kamp en Marlous Metz

ISBN-nummer: 9789027654915

Uitgeverij: Zwijsen