Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in 7 stappen

In dit boek gaat de auteur op zoek naar een antwoord op de vraag wat ‘een goede leraar’ is. Hij deelt het leerproces in zeven stappen op en legt uit hoe de leerkracht in elk van die stappen aanwezig kan zijn. De leerkracht is hier verantwoordelijk voor maar moet ook kunnen loslaten. Kinderen en jongeren moeten hun eigen weg leren gaan, met de leerkracht als ‘coach’. Wat een kind uiteindelijk leert, daar heeft de leerkracht geen vat op. Hij kan alleen maar proberen ervoor te zorgen dat hij het leerproces zo goed mogelijk begeleidt. Daarom noemt de auteur het leraarschap ook een roeping.

kaft scholen voor het leven

Dit boek is geschreven voor leerkrachten (in opleiding) die durven nadenken over de manier waarop ze hun (toekomstig) beroep willen uitoefenen. De auteur vertrekt vanuit de centrale gedachte dat het leraarschap een roeping is, waarbij je kinderen een stap verder helpt in hun ontwikkeling. De leraar laat zich daarbij leiden door de hoop. Het boek bevat vele schema’s en verhelderende opsommingen van verschillende aspecten van het lesgeven. De hoofdstructuur zijn de 7 stappen van het leerproces, waarin de leerkracht moet leren vasthouden en loslaten.

 aspecten van het leerproces, kenmerken van een goede leerkracht 

 een goede leerkracht heeft een roeping en weet waarmee hij bezig is 

 de auteur legt de lat redelijk hoog, zijn stijl is filosofisch, hij schuwt moeilijke begrippen niet en vaak moet je stukken tekst opnieuw lezen om de volle waarde ervan te begrijpen

Specificaties

Tool: van ons

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , studenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: Chris Van Echelpoel

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Bert Roebben

ISBN-nummer: 978903484858

Uitgeverij: Acco