Recht op redelijke aanpassingen.

Kinderen met leerstoornissen hebben recht op aanpassingen in de klas en op school. Toch is het niet zo evident om de maatregelen te krijgen waar je kind recht op heeft.

Eureka Die-'s-lekti-kus is een procedure aan het uitwerken die in eerste instantie zal fungeren als doorgeefluik tussen ouders/kinderen en officiële instanties. In afwachting van deze proceduren, worden in dit artikel alvast een aantal mogelijke acties meegegeven die je als ouder kan doen. Ook wordt het wetenschappelijk kader omtrent het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en het VN-verdrag van 13 december 2006 kort toegelicht in berijpelijke taal.
Verder wordt het standpunt van de schoolinspectie omtrent compenserende maatregelen verduidelijkt aan de hand van en extract uit de brochure 'Dyslexiesoftware! En nu?'.
Tot slot wordt er een adressenlijst weergegeven van verschillende meldpunten voor discriminatie in Vlaanderen.

Specificaties

Tool: van ons

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , structuur

Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: