Dat is toch zo (unieke ervaring : beleving van autisme door film en tekst)

Deborah van Arragon heeft zelf autisme. In de basisschool leerde ze Gerda Bastiaan kennen. Mevr. Bastiaan werkt als autismesteunpuntfunctionaris en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Samen hebben ze dit boek geschreven.

Bij het boek zit een CD-rom met 3 korte filmpjes. Met de filmpjes wil Deborah van Arragon een beeld geven aan haar beleving van autisme. De filmpjes bevatten veel details, flitsende overgangen, verschillende indrukken, beeld en geluid die mekaar aanvullen en versterken.

In het boek beschrijft Deborah van Arragon hoe zij de wereld beleeft, begrijpt, interpreteert. Gerda Bastiaan vult die antwoorden aan met wat duiding vanuit verschillende theorieën rond autisme.

Zoals elke getuigenis van mensen met autisme is dit een waardevol boek. Uniek is natuurlijk de combinatie van woord en beeld. Het is altijd interessant om te lezen, te horen en te zien hoe iemand met autisme in het leven staat. Daarbij is het evident dat iedere persoon met autisme daarin anders is. ‘Dat is toch zo’ biedt een unieke inkijk in de belevingswereld van één persoon met autisme.

Specificaties

Tool:

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: praktisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , socio-emotioneel , intelligentie , gedrag

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Smekens

Datum toegevoegd: 24 nov 2015

Download:

Auteur boek: Deborah van Arragon en Gerda Bastiaan

ISBN-nummer: 978-90-8575-048-2

Uitgeverij: Cyclus (Garant)