Psycho-educatie bij dyslexie

De werkmap ‘Psycho-educatie bij dyslexie’ is gemaakt voor het begeleiden van jonge kinderen die beginnen als lezer en ervaren dat het leren lezen moeizaam verloopt.

Of kinderen met dyslexie ook psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit … ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en hun omgeving omgaan met de problematiek. Daarom is het aangewezen om bij kinderen met dyslexie psycho- educatie op te nemen in de begeleiding. Met de juiste inzichten zal de dyslexie minder belemmerend werken op andere domeinen. Ook de ouders hebben hier baat bij, zij kunnen hun kind beter ondersteunen. Het doel van psycho-educatie is de motivatie, de inzet en de actieve medewerking van het kind te verhogen.

kaft psycho-educatie bij dyslexie

Dit is geen gewoon leesboek maar een echte werkmap, bedoeld voor wie beginnende lezers begeleidt bij wie het leren lezen moeizaam verloopt. En waarbij de leerkracht aandringt op bijkomende hulp vanwege een vermoeden van dyslexie. Met deze werkmap kan je op een speelse en creatieve manier aan psycho-educatie doen. 

 boeiend materiaal 

 praktische ondersteuning bij begeleiding van kinderen met dyslexie 

 flexibel in gebruik: je hoeft niet alles te doorlopen 

 de werkbladen uit het boek zijn ook ter beschikking via een website waarop je kan inloggen met de downloadcode uit de werkmap

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , socio-emotioneel , lezen

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Beoogde Doelgroep: GON-begeleiders , GON-begeleiders , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Wim Annerel

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Nadja Brocatus en Kathleen Vermeersch

ISBN-nummer: 9789044129045

Uitgeverij: Garant