Preteaching vreemde talen: 'Frans' en 'Engels'

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen bij het leren van een nieuwe taal. Ze raken snel ‘achterop’ en verliezen hun motivatie. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook hier. ‘Preteaching’ werkt preventief en heeft een gunstig effect op het zelfvertrouwen. Het kind of de jongere begint in september met een voorsprong aan lessen.
Dat kan door de laatste maanden van het schooljaar en tijdens de zomervakantie spelenderwijs kennis laten maken met de uitspraak. Daarnaast is het zinvol om de eerste lessen van de klasmethode voor te bereiden en te oefenen. Ideaal is dat zowel de school (de laatste maanden van het schooljaar) als de ouders (tijdens de zomervakantie) hier in samenspraak aan werken.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: lezen , lezen

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Anny Cooreman en Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: