PPT Studiedag Surfplank

Deze powerpoint, gebruikt op de studiedag rond 'Surfplank' door Els Van Doorslaer, geeft een overzicht van bruikbare sites die ingezet kunnen worden als leerondersteuning bij kinderen met een zorgvraag. Ieder site wordt kort gedemonstreerd en er worden voor- en nadelen weergegeven.

kaft de computer mijn surfplank bij het leren

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dyslexie , NLD , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: