Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren

Dit boek is een verzameling van korte en langere artikels over leren, communiceren en motiveren, vertrekkend vanuit het Process Communication Model van Kahler. PCM onderscheidt zes persoonlijkheidstypes (de rebel, de dromer, de harmoniser, de promotor, de doorzetter, de gestructureerde denker), die elk hun eigen communicatiestijl hebben. Enerzijds hebben leerkrachten hun eigen onderwijsstijl vanuit hun bepaald persoonlijkheidstype, anderzijds vragen leerlingen vanuit hun persoonlijkheidstype een specifieke aanpak. Het model kan gebruikt worden als basis voor differentiatie in de klas en als hulp om de communicatie met moeilijk te motiveren leerlingen beter te laten verlopen.

Je vindt doorheen het boek heel wat concrete tips en adviezen om PCM toe te passen in de klas. Zo lees je bv. welke voorkeur didactische aanpak je zelf hebt als leerkracht vanuit jouw eigen persoonlijkheidstype en aan welk soort instructie je leerlingen op basis van hun persoonlijkheidstype de voorkeur geven. Ook blokkades in communicatie kan je begrijpen vanuit dit PCM-model. Hoe je precies die types moet herkennen, wordt niet echt verteld in dit boek. Je leert de theorie dus niet toepassen, maar je leest wel vele getuigenissen van leerkrachten die ermee aan de slag gaan in hun klas of in hun les wiskunde. Het tweede deel van het boek geeft negen korte artikels waarin PCM wordt toegepast in de kleuterklas, de wiskundeles, een volledige school in Wallonië, de lerarenopleiding en STEM.Het boek wil je dus vooral warm maken om verder op zoek te gaan om dit communicatiemodel aan te leren en er zelf mee aan de slag te gaan. Het boek heeft een aantrekkelijke lay-out, met veel illustraties en schema's, maar helaas zijn een aantal van de theoretische artikels erg moeilijk geschreven en word je soms overdonderd met vakjargon. Het theoretische hoofdartikel wordt maar duidelijk naarmate je in de volgende artikels leest over de concrete toepassingen ervan.

Specificaties

Tool:

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: motivatie , motivatie

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten

Gegevens

Auteur artikel: Chris Van Echelpoel, leerkracht S.O. en nascholer CNO

Datum toegevoegd: 18 dec 2015

Download:

Auteur boek: Editors: Edwin Hantson, M. Claire Van de Velde, Annemie Desoete, Melissa De Bruyker

ISBN-nummer: 9789038225555

Uitgeverij: Academia Press