Ongewild lastig

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als ‘lastig' ervaren. Hun omgeving denkt vaak dat hun gedrag te wijten is aan onwil of aan de opvoeding. Steeds weer krijgen ze opmerkingen. Ook hun ouders krijgen vaak kritiek te horen. Dit boek geeft beknopt en in begrijpelijke taal uitleg over de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Het biedt een toegankelijke kennismaking met ontwikkelingsstoornissen. Het is een praktisch boek dat meer inzicht geeft in het gedrag van deze kinderen en tips biedt om het te ondersteunen. Daardoor is het een aanrader voor zowel leerkrachten als voor ouders en grootouders. Ook CLB- medewerkers en zorg- of leerlingbegeleiders vinden nuttige tips voor de praktijk.

kaft ongewild lastig

‘Ongewild lastig’ geeft inzicht in de problemen die kinderen met autisme (subtypes), AD(H)D, NLD, OCD, ODD en CDE en het syndroom van Gilles de la Tourette ervaren. Elke stoornis wordt op dezelfde duidelijke manier besproken:

- Wat is het?
- Wat zijn de hoofdkenmerken?
- Welke zijn de bijkomende problemen?
- Wat zijn de oorzaken?
- Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
- Wat betekent het voor het kind en de omgeving om deze stoornis te hebben?
Voorbeelden vanuit het standpunt van het kind, de ouders, grootouders, broers en zussen maken de stoornis ‘levensecht’. Telkens volgen zeer praktische tips die zowel thuis als op school kunnen toegepast worden.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , NLD , Gilles de la Tourette , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gedrag , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Ines Springael

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Monique Baard en Desirée van de Elst

ISBN-nummer: 9789077671320

Uitgeverij: Pica