Normale kinderen, ze bestaan nog

Het boek wil terecht de discussie op gang zetten betreffende het hoge aantal kinderen met een ‘etiket’ of ‘label’ binnen ons onderwijs. Deze evolutie wordt geschetst binnen de huidige maatschappij. Er wordt benadrukt dat het niet noodzakelijk een ‘stoornis’ genoemd moet worden als iemand afwijkt van het gemiddelde. Het is best ok als je een beetje meer moeite hebt met lezen, spelling, rekenen, motorische activiteiten, …

kaft normale kinderen ze bestaan nog

Het boek wakkert de discussie aan rond het overdiagnosticeren en plaatst deze op politieke voorgrond. Het boek is heel herkenbaar en raakt een aantal juist pijnpunten.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , Gilles de la Tourette , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: gezin , gezin , leren studeren , rekenen / wiskunde , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , lezen , schrijven , intelligentie , gedrag , motivatie , spelling

Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen

Gegevens

Auteur artikel: leen Smekens

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Wendy Peerlings en Sam Geuens

ISBN-nummer: 9789401405669

Uitgeverij: Lannoo Campus