NLD gewoon anders.

In deel 1 van het boek beschrijven de auteurs wat NLD is, hoe de hersenwerking en NLD gerelateerd zijn, wat bekend is rond signaleren en diagnosticeren van NLD en hoe de voorkeurstijl is bij NLD. Deel 2 bevat tips en aanbevelingen wat het boek meer bruikbaar maakt voor de praktijk.

kaft NLD gewoon anders

Elk praktisch boek, waar leerkrachten, ouders en hulpverleners inspiratie kunnen uit opdoen, is welkom. Dit is zeker het geval voor dit boek. Het boek is heel begrijpbaar geschreven en ook zonder voorkennis begrijpbaar en gebruiksklaar. De begrijpbare taal van de auteurs leidt echter in deel 1 tot overdreven vereenvoudiging en weinig scherp afgelijnde begrippen.
Zo is ‘dyscalculie’ verengen tot een vnl. links hemisferisch probleem een simplistische voorstelling, het begrip ‘neuropsychologisch intelligentieonderzoek’ op zijn minst een ‘vreemde term’ en de invulling van ‘executief functioneren’ weinig onderbouwd. Het is dan ook vooral vanaf deel 2 dat dit werk een aanrader wordt voor elkeen die met kinderen of jongeren werkt waar visuospatieel functioneren heel erg uitvalt.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: NLD , NLD

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , aandacht en concentratie , structuur , gedrag , motoriek , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , ergotherapeuten , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Prof. Annemie Desoete

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Sandra Broekmans en Ivon Jacobs

ISBN-nummer: 9789033469190

Uitgeverij: Acco