MISC Mediërende tussenkomst bij peuters en kleuters

M.I.S.C. is een letterwoord dat in het Engels voor twee betekenissen staat:
enerzijds „More Intelligent and Sensitive Children‟ (meer intelligente en gevoelige kinderen), waarmee het doel wordt benoemd dat deze benadering wil bereiken.
en anderzijds „Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers‟ (mediërende tussenkomst om opvoeders te sensibiliseren), waarmee het belang van de opvoeder in het ontwikkelingsproces van het kind wordt onderstreept, MISC verloopt dus eigenlijk in twee richtingen.

voorblad MISC, Mediërende tussenkomst bij peuters en kleuters

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , intelligentie , gedrag , motivatie

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar)

Beoogde Doelgroep: orthopedagogen , orthopedagogen , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Bongaerts Nadine, Foulon Martine, Janssens Albert, Lenaerts Roselien en Nysten Karin

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek:

ISBN-nummer:

Uitgeverij: