Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang.

Het betreft een wetenschappelijk onderbouwd theoretisch werk waar zowel voor beginners als voor experten aandacht wordt geboden voor de realisatie in de praktijk. Het draait om de erkenning en de bevestiging van de thuistaal als hefboom voor het welbevinden en de betrokkenheid: de eerste aandrijfkracht van leerprestaties! De thuistaal als steiger, als didactisch kapitaal, als troef... natuurlijk! En wie wil de leerkansen van elk kind niet optimaliseren? Hoe vat je de koe bij de horens in je klas? Wat kan je doen in jouw buitenschoolse opvang? Welke rol kan een team hierin spelen? En hoe neem je de onbetaalbare input van de ouders mee in je veranderingsbeleid? Mogelijke antwoorden op deze vragen komen in het werk veelvuldig aan bod.

Het is niet evident om de mindshift rond het zich openstellen voor meertaligheid in een team vorm te geven, maar de auteurs zijn hierin mijns inziens ruimschoots geslaagd. Er werd flink aandacht gegeven aan de verschillende settings: de klaspraktijk, de buitenschoolse opvang en de samenwerkingsverbanden met de ouders. Een monumentaal werkboek boordevol knabbelklare inspiratie. Dit dankbare boek gaat ook de moeilijke passages niet uit de weg: er wordt voldoende stilgestaan bij gangbare klassieke teamdrempels.

De opbouw van het boek leent zich voorts voortreffelijk tot afzonderlijk opzoeken van een bepaald thema.

Op de bijgeleverde DVD vinden we enkele bezielde toepassingsfragmenten met een frisse, vernieuwende kijk op de zaak... je wil zo aan de slag! Na het lezen van dit boek ben je echt niet meer dezelfde persoon.

Specificaties

Tool:

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , talen , motivatie

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Gunther Corthals

Datum toegevoegd: 10 jan 2016

Download:

Auteur boek: Sara Gielen e.a.

ISBN-nummer: 978-94-6234-346-7

Uitgeverij: Abimo