Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren

De auteurs leggen uit waarom leren soms zo moeilijk is en in andere gevallen juist heel gemakkelijk. Het boek zet uiteen wat de belangrijkste principes en strategieën van het leren zijn.

De auteurs verwijzen doorheen het boek naar zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uit de sociale en cognitieve psychologie. Door het opnemen van zelfstudievragen, willen ze het kritische denken bij de lezer aanmoedigen. Suggesties om verder te lezen en links naar relevante filmpjes en websites nodigen uit om bepaalde theorieën en ideeën verder uit te diepen.

Het boek is bedoeld voor leerlingen, leraars en ouders die willen weten hoe onderzoek naar menselijke leerprocessen ons kan helpen bij het lesgeven. De resultaten van dat onderzoek zijn toepasbaar in basisonderwijs, secundair – en hoger onderwijs.

+ Interessante hoofdstukken over ‘leren in de klas’.

  • Waarom houden leerlingen niet van leren op school ?
  • De relatie tussen leraar en leerling
  • De rol van feedback
  • Complexe vaardigheden leren door voordoen en expliciet onderwijs

+ Heldere uitleg over basisprincipes van het leren.

+ Aandacht voor het aanleren van ‘leren’ in de klas. Verschillende efficiënte leerstrategieën worden overlopen. De auteurs onderstrepen het belang om die leerstrategieën ook aan leerlingen aan te leren . Voorbeelden en resultaten van wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat kennis van de ontwikkeling van het geheugen belangrijk is voor leraars.

+ De auteurs weerleggen enkele hardnekkige mythes. Bijvoorbeeld :

  • Het klassikale onderwijsleergesprek geeft de leraar een goed beeld van de voorkennis van de leerlingen.
  • Stevige kennis komt automatisch voort uit persoonlijke ontdekking.
  • Leerlingen leren best stap voor stap. Pas op het einde van het leerproces kunnen ze het geheel overzien.
  • De ‘digital natives’ kunnen wel multi – tasken.
  • Een positief zelfbeeld is een voorwaarde voor succes op school.

+ De professionaliteit van leraren wordt centraal gezet.

+ Zeer veel verwijzingen en links naar aanvullende literatuur, filmpjes en websites. Die verwijzingen staan bij mekaar op het einde van elk hoofdstuk, zodat ze de leesbaarheid van het boek niet in de weg zitten.

- Koppeling naar de dagdagelijkse praktijk in de klas wordt grotendeels aan de lezer overgelaten.

- Zelfstudievragen op het einde van elk hoofdstuk nodigen niet echt uit tot reflectie. Eerder tot snel omslaan van die bladzijdes.

Specificaties

Tool:

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Smekens

Datum toegevoegd: 18 mei 2016

Download:

Auteur boek: John Hattie & Gregory Yates

ISBN-nummer: 978-94-6118-213-5

Uitgeverij: Bazalt