Leren zichtbaar maken

Voor de informatie in zijn vorig boek 'Visible Learning' baseerde John Hattie zich op meer dan 800 meta-analyses van meer dan 52 600 onderzoeken, met samen ongeveer 240 miljoen leerlingen. Zijn bedoeling was om te kijken wat het leren van kinderen op school verbetert.

Leren zichtbaar maken is de volgende stap. Het is geschreven voor studenten, beginnende en ervaren leraren. Het legt uit wat écht werkt in onderwijs. Gebaseerd op het bewijs dat hij eerder verzamelde voor Visible Learning. Het geeft de mogelijkheid om de uitkomsten van zijn onderzoek direct om te zetten in de praktijk. Daarmee plaatst hij evidence – based onderwijs in de enige context waarin het zin heeft : het klaslokaal.

+ Duidelijke informatie over wat het leren van kinderen en jongeren bovengemiddeld verbetert.

+ Concrete oefeningen op het einde van elk hoofdstuk. Zo heb je als leraar aanknopingspunten om onmiddellijk zelf aan de slag te gaan.

+ Enkele hardnekkige mythes worden doorbroken.

+ De professionaliteit van leraren wordt centraal gezet.

- Het blijft toch een wetenschappelijk werk. Het leest niet gemakkelijk. Je moet je er echt wel aan zetten.

- Het vraagt een eigen ‘vertaal-slag’. Echte voorbeelden, uit echte klassen, in de echte praktijk, ontbreken.

Te onthouden

Eén van de zaken die het meest effect hebben, is het vooraf verduidelijken van de doelen van je les of lessenreeks. Dit gecombineerd met hoge verwachtingen van leraren én leerlingen zorgt voor een hoog leerrendement.

Het belang van samenwerken wordt benadrukt. Zowel leraren die samen lessen voorbereiden en evalueren, als leerlingen die mekaar coachen. In Diest wordt zo ‘de school van de toekomst’ voorbereid : http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.42145 .

Specificaties

Tool:

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Smekens

Datum toegevoegd: 22 feb 2016

Download:

Auteur boek: Professor John Hattie is een onderwijswetenschapper uit Nieuw – Zeeland. Met zijn publicaties over Visible Learning werd hij één van de toonaangevende onderwijswetenschappers in de wereld. Hij laat vanuit evidence-based onderzoek zien wat daadwerkelijk effect heeft in het onderwijs en waarvan de leerling wel of niet profiteert. Hattie laat niet alleen zien hoe belangrijk een leraar is, maar wat van een leraar belangrijk is : hoe hij over zijn taak en zijn leerlingen denkt en hoe kritisch hij tegenover zijn eigen rol en invloed kan staan. https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U TED – talk (Engels) waarin Hattie een aantal zaken belicht die niet veel bijdragen aan leren, en die zaken benadrukt die wel het verschil maken.

ISBN-nummer: 978-94-6118-204-3

Uitgeverij: Abimo - Bazalt