Leren met autisme (autistisch denken in de onderwijspraktijk)

Kobe Vanroy vertrekt vanuit uitspraken over jongeren met autisme. “Hij wil geen stappenplan aannemen” of “Hij wil alles alleen op zijn manier doen!”. Die uitspraken worden gedaan over jongeren met autisme, door hun ouders en leraren. Vanuit autistisch denken verklaart Kobe Vanroy het gedrag achter de uitspraak. Hij betrekt de autistische manier van waarnemen, maar ook ‘gewoon’ pubergedrag. Zo komt hij tot mogelijke verklaringen van het lastige gedrag van de jongere met autisme. Vanuit die verklaringen stelt hij twee te volgen sporen voor. Enerzijds geeft hij tips voor het aanpassen van de omgeving aan de persoon met autisme. Anderzijds maakt hij duidelijk welke vaardigheden jongeren zelf kunnen leren. Doorheen het hele boek wordt duidelijk dat er in autisme geen ‘one size fits all’ – oplossingen zijn. Naar elk beschreven gedrag wordt met een andere, inspirerende blik gekeken. De zoektocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen wordt gepresenteerd als een boeiende uitdaging.

Veel van de maatregelen die Kobe Vanroy voorstelt, komen niet alleen ten goede van mensen met autisme. Duidelijke doelen stellen bijvoorbeeld, en die doelen helder communiceren naar alle leerlingen in de klas, is voor iedereen een meerwaarde. Zo komt Vanroy bij de principes van UDL (Universal Design for Learning). Naast de theorie over UDL vind je op de website van het SIHO een heleboel ICT-tools die helpen om je lessen aan te passen.

Meer aandacht voor de moeilijkheden die mensen met een leerstoornis of ontwikkelingsprobleem ervaren, is zeer positief. We moeten er wel op letten dat we oog blijven hebben voor de aspecten van het leven die goed gaan. Of die aspecten zich op school afspelen, of daarbuiten, maakt eigenlijk niet zo veel uit. Andere mensen (medeleerlingen, leraren of ouders) moeten zeker blijven zien dat autisme niet gelijk staat aan enkel beperkingen !

+ Link tussen gedrag en mogelijke oorzaken van dat gedrag wordt duidelijk gemaakt. Er wordt steeds gezocht naar verklaringen vanuit autistisch denken en waarnemen.

+ De nadruk op het dubbelspoor is treffend : de omgeving past zich aan, en vaardigheden worden aangeleerd. Het ene kan niet zonder het andere.

+ Het belang van een leerproces wordt benadrukt : mensen met autisme verwerven bepaalde vaardigheden niet vanzelf. We kunnen hen dan ook niet verwijten als ze (nog) niet over die vaardigheden beschikken.

+ Concrete tips, vanuit een beter begrip voor autisme, maken de vertaalslag naar de praktijk gemakkelijker.

+ In de eindnoten en literatuursuggesties vind je zeer nuttige links en boeken voor meer informatie.

+ Zeer vlot leesbaar, met een duidelijk opbouw, in heldere taal.

- Het boek is vooral geschreven vanuit het perspectief van iemand die individueel met jongeren met ASS werkt. Daardoor zou het leerkrachten die voor een hele klas staan, kunnen overdonderen.

Specificaties

Tool:

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: praktisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , leren studeren , organisatie klas en school , gedrag

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Smekens

Datum toegevoegd: 10 mar 2016

Download:

Auteur boek: Kobe Vanroy is educatief medewerker bij Autisme Centraal. Hij volgde een opleiding leraar secundair onderwijs. Hij was jarenlang leerkracht en leerlingbegeleider van jongeren met autisme. Met zijn praktijkervaring geeft hij opleidingen in binnen- en buitenland. Hij schreef mee aan ‘Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs’ (Annemie Mertens, Peter Vermeulen, Kobe Vanroy, 2010) en ‘Aap-zee-koe, een schrijfprogramma voor kinderen met autisme’ (Anke Van Acker, Kobe Vanroy, 2014)

ISBN-nummer: 978-94-6267-057-0

Uitgeverij: Epo