LanguageLearner

Een nieuwkomer op de markt van de voorleessoftware, het Nederlandse softwarepakket LanguageLearner.
Het gaat om een heel eenvoudig computerprogramma dat teksten in verschillende talen kan voorlezen. LanguageLearner ziet er uit als een basale tekstverwerker. Als je daarin teksten schrijft, dan leest het programma ze voor. Diverse Acapela-stemmen worden daarvoor gebruikt, en die klinken prima. Je kan natuurlijk ook teksten uit een andere omgeving 'kopiëren', ze in LanguageLearner 'plakken' en ze zo laten voorlezen. 'n Makkie!

Zoals bekend, is dat uitermate interessant voor wie niet vlot leest, of voor wie problemen heeft met vreemde talen.
mensen die languageLearner gebruiken

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: talen , talen , lezen

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Dirk Callebaut

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: