Kunnen we kinderen met rekenstoornissen al in de kleuterklas opsporen? Enkele bevindingen op basis van grootschalig longitudinaal onderzoek.

Dit artikel bespreekt het onderzoek van Pieter Stock naar voorbereidende rekenvaardigheden. Het onderzoek haalt verschillende belangrijke voorspellers van rekenstoornissen en rekenproblemen aan. Verder wordt er gewezen op het gebrek aan een comprehensief model dat de rekenontwikkeling beschrijft.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: rekenen / wiskunde , rekenen / wiskunde

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , studenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: Pieter Stock

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: