Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is.

De auteur stelt dat de overgang tussen de kleuterschool en de basisschool nog steeds heel groot is. Hij beschrijft dat we deze overgang niet alleen moeten bekijken vanuit het eerste leerjaar waarbij de kleuterklas zich moet aanpassen. Ook de lagere school moet zich op verschillende manieren aanpassen. Een kleuter leert namelijk ook, maar op een andere manier dan op de lagere school. Een kleuter leert vooral incidenteel door te spelen, te bewegen, te ontdekken en te ervaren, aldus de auteur. Het welbevinden en de betrokkenheid zijn hierbij belangrijke pijlers bij kinderen en die vinden we vooral op de kleuterschool terug. Vanaf het eerste leerjaar leert het kind vooral intentioneel en gaat men uit van programmagericht onderwijs. Er is na de kleuterklas volgens de auteur te weinig aandacht voor de niet-cognitieve factoren. Er zou meer tijd moeten besteed worden aan bewegingsopvoeding, creativiteit, emotionele groei, muziek, praat- en werkgroepen volgens Marc Litière.

kaft juf mag ik overvaren

Dit is een vlot geschreven boek rond een thema waar de auteur zelf van vindt dat ‘schoolrijpheid’ niet zo’n goedgekozen woord is, maar dat de alternatieven evenmin zo voor de hand liggen. Het boek is geschikt om door ouders te laten lezen als ze maar al te graag hun oudste zoon of dochter klaar willen maken om de nieuwjaarsbrief te leren aflezen in plaats van die uit te hoofd op te zeggen of als ze met de handen in het haar zitten als hun jongste zoon of dochter (geboren in december) toch niet zo’n goed resultaat haalde op een zogenaamde schoolrijpheidstoets.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Beoogde Doelgroep: ouders , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Prof. Annemie Desoete

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Marc Litière

ISBN-nummer:

Uitgeverij: Lannoo