Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk.

Over kinderen met dyslexie is al veel gezegd en geschreven maar dit boek focust op jongvolwassenen met dyslexie. Dit gebeurt in zes centrale thema’s. De auteurs gaan in op de wetenschappelijke achtergrond van dyslexie; ze beschrijven de diagnostiek bij jongvolwassenen en de specifieke problemen die daarbij opduiken; ze geven de lezer een kijk op de mogelijke begeleidingen en behandelingen maar ze hebben daarbij ook oog voor de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. In de twee laatste thema’s behandelen de auteurs de comorbiditeit met andere leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en geven ze ons een overzicht van het beleid inzake de zorg voor jongvolwassenen met dyslexie.

kaft jongvolwassenen met dyslexie

Dit boek is geschreven voor professionelen én door professionelen. Iedereen die in het
werkveld met dyslexie bezig is, vindt hier zijn gading. Want dit boek geeft op elk gebied
de meest recente ontwikkelingen weer en gaat in op onderzoek dat nog moet gebeuren
of al gaande is.
 meest recente ontwikkelingen 

 verzorgde en hippe look 

 de auteurs leveren niet zomaar een individuele bijdrage aan dit boek, hier is overleg aan voorafgegaan en dat is te merken. 

 duidelijke bronnenvermelding voor verdere informatie

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , talen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: hoger onderwijs (18-24 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , logopedisten , orthopedagogen , psychologen

Gegevens

Auteur artikel: Guygonne Borrey

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Astrid Geudens, Dieter Baeyens, Kirsten Schraeyen, Kathleen Maetens, Jolien De Brauwer en Maaike Loncke

ISBN-nummer: 97890-33479274

Uitgeverij: Acco