Interventies in het onderwijs: leerproblemen

Het boek bespreekt adviezen, programma’s, begeleiding en andere methodieken die zich richten op leerproblemen en bijzondere doelgroepen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Elk hoofdstuk behandelt een specifiek onderwijsleerprobleem (dyslexie, dyscalculie en non-verbale leerstoornis)of een bijzondere doelgroep (leerlingen met cognitieve beperkingen en hoogbegaafde leerlingen). Je krijgt de theoretische achtergrond van de verschillende interventies. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van interventies op basis van
onderzoeksresultaten meegedeeld. Alle leerproblemen worden geïllustreerd aan de hand van casussen. Het boek is bedoeld voor studenten school- en onderwijspsychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde en studenten van de lerarenopleiding. Zorgcoördinatoren vinden er ook heel wat achtergrondinformatie in.

kaft interventies in het onderwijs: leerproblemen

Het boek biedt een overzicht van mogelijke interventies en bespreekt deze ook kort.
Je vindt er stappenplannen en theoretische achtergrondinformatie. Er wordt heel vaak verwezen naar onderzoeken, literatuur,… Na elk hoofdstuk vind je ook een praktische lijst met nuttige adressen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school , rekenen / wiskunde , aandacht en concentratie , talen , lezen , schrijven , structuur , intelligentie , motoriek , spelling , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: orthopedagogen , orthopedagogen , psychologen , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Veerle Van den Wijngaert

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Margot Taal en Patrick Snellings

ISBN-nummer: 9789047301080

Uitgeverij: Boom onderwijs