Interactief voorlezen

Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren. Het is een werkwijze waarbij een kinderboek (prentenboek) herhaald wordt voorgelezen, onderbroken door specifieke vragen. De leerkracht stimuleert door interactie met de kinderen het verhaalbegrip, maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: praktisch , praktisch

Domein: lezen , lezen

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: