Ik wil niet meer onzichtbaar zijn. (Autisme in de allochtone cultuur in Nederland)

In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal. Een leven met autisme in de allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen aansluiting te laten vinden bij leeftijdsgenootjes en familieleden, is er in de omgeving vooral onbegrip over haar autisme. Bidden en meer tussen de mensen komen zou er vanzelf voor zorgen dat haar problemen verdwijnen. In allochtone culturen is weinig bekend over de diverse typen in het autismespectrum, zoals het syndroom van Asperger, PDDNOS of klassiek autisme, de vorm die Birsen heeft. Zij wil hierin verandering brengen en jongvolwassen allochtonen met autisme een stem geven. Dit doet zij onder andere door in het hele land lezingen te geven. Haar boek verscheen ook in Turkije. In dit boek is ook een aanvullend hoofdstuk van de Nederlandse Vereniging voor Autisme opgenomen over autisme in allochtone culturen.

kaft ik wil niet meer onzichtbaar zijn

De auteur is op het moment dat ze dit boek schrijft (2010) een jonge Turkse vrouw van 25 die al haar hele leven in Nederland woont. Ze beschrijft in de ik-vorm en chronologisch haar ervaringen vanuit een vermoeden van ASS. Ondanks veelvuldige contacten met psychiaters en hulpverleners komt het pas op haar 21e tot de definitieve diagnose: Birsen heeft ASS. Over het feit dat de diagnose zo laat gebeurde, wordt in het naschrift van het boek een en ander verduidelijkt. Bernadette Wijker-Holmes (beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Autisme) belicht -bij wijze van wetenschappelijke epiloog- een aantal interessante aspecten omtrent autisme en culturen. Culturen (zoals de Turkse) beschouwen autisme nog steeds als een kinderziekte. Bovendien legt de genetische bepaaldheid van autisme (uit wetenschappelijk onderzoek blijkt: voor 90 %) een vrij zware hypotheek op de status van een familieverband. Deze (en andere) elementen vormen een verklaring voor het uitblijven van de diagnose.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , organisatie klas en school , socio-emotioneel , structuur , gedrag

Besproken Leeftijd: hoger onderwijs (18-24 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: jongeren , jongeren , leerkrachten , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Johan Willems

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Birsen Basar

ISBN-nummer: 9789077671504

Uitgeverij: Pica