Ik heb het altijd gedaan

Dit artikel staat stil bij het negatief zelfbeeld dat kinderen met ADHD vaak hebben. Er wordt nagegaan wat leerkrachten hieraan kunnen doen. Er wordt een praktijkvoorbeeld besproken van een zoörgcoördinator die aan de slag gaat met een jongen met ADHD. Haar werkwijze is gebaseerd op de rationeel-emotieve theorie van Albert Ellis. Na dit praktijkvoorbeeld wordt de theorie van Albert Ellis over het veranderingsdenken verder in detail besproken.

illustratie jongen die in het meer is gevallen

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADHD

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Lief Nauwelaerts en Christel Verstappen

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: