Ik ben een zonnebloem, jij bent een zonnebloem. Verschenen in School en Klaspraktijk

Ann Van Dessel (eerst taakleerkracht, later zorgcoördinatrice in een basisschool) werd geconfronteerd met het negatieve zelfbeeld dat veel leerlingen met leerproblemen van zichzelf hadden. Zij ontwikkelde een visie en manier om kinderen, hun ouders en alle medewerkers van de school te begeleiden in het positief omgaan met die leerproblemen.
De rode draad achter deze visie is het zonnebloemverhaal, waar elk blaadje (groot of klein) staat voor iets positiefs van het kind.
Er worden voorbeelden gegeven van hoe het verhaal in de klas, in een zorgklas, maar ook thuis gebruikt kan worden en zo een positiever klimaat schept. Het verhaal is van toepassing voor het 1e en 2e leerjaar. Er is ook een variant voor de kleuterklassen. Vanaf het 3e leerjaar wordt het verhaal niet meer gebruikt, maar de visie blijft wel aanwezig.

zonnebloem

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , gedrag

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: ergotherapeuten , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Ann Van Dessel

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: