Ik ben dyslectisch

In dit boek komen 8 Nederlandse kinderen aan het woord over hun dyslexie. Ze vertellen hoe ze hun dyslexie op school en in het gewone leven ervaren. Ze vertellen ook welke problemen ze ondervinden en wat hen geholpen heeft. Ze geven tips voor ouders, leerkrachten, medeleerlingen en hulpverleners. Achteraan in het boek staat ook wat praktische informatie over dyslexie.

kaft ik ben dyslectisch

Adriaans is remedial teacher in Nederland en begeleidt al jaren kinderen met dyslexie. Ze laat in dit boek 8 verschillende kinderen zelf aan het woord. De kinderen zijn tussen 9 en 18 jaar oud. Het zijn geen interviews. De kinderen vertellen gewoon hun verhaal dat in korte hoofdstukjes is opgedeeld. Hun verhaal is vaak ontroerend. Het is zeker herkenbaar voor iedereen die in contact komt met dyslectische jongeren.

 de praktische informatie achteraan is overzichtelijk en verwijst naar websites en organisaties 

 de getuigenissen van jongeren zijn niet direct bruikbaar, maar hun verhaal is wel verhelderend 

 het taalgebruik van de kinderen is zoveel mogelijk echt, dat maakt het lezen soms wat lastig, maar het klinkt wel echter.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , pedagogische begeleiders , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Chris Van Echelpoel

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Daphne Jansen Adriaans

ISBN-nummer: 9789085065821

Uitgeverij: Boom