Het potjesverhaal. Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd.

Dit boek handelt over mensen en hun gedrag, verpakt in de metafoor van potjes die pruttelen op een vuurtje. Iedereen is een “potje” waarin gedrag pruttelt en borrelt, om er vervolgens uit te komen. Aan de hand van deze metafoor legt het boek gedragsontwikkeling bij kinderen uit. De auteur doet dit op een luchtige, heldere en vooral praktische manier. Dit gebeurt mede aan de hand van tekeningen die een beeld geven van het ontstaan van gedrag en het sturen van gedrag.

kaft het potjesverhaal

Het boek beschrijft chronologisch de verschillende fasen van het gedrag in de wordingsgeschiedenis van mensen, van zuigeling tot adolescent. Doorheen de verschillende episodes heeft de auteur vooral oog voor het spanningsveld tussen primair gedrag en sociaal gewenst gedrag.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: gezin , gezin , gedrag

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , jongeren , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Johan Willems

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Natalja Sarneel

ISBN-nummer: 9789044124026

Uitgeverij: Garant