Handelingsgericht werken op school. Samen met de leerkracht, ouders en kind aan de slag.

Handelingsgericht werken is niet nieuw. Het werd in Vlaanderen al in 1992 ingevoerd in de vrije CLB-centra via het project Leerhulp dat ondersteund werd door professor Ruyssenaers. Ook in de leerlingvolgsystemen die door VCLB zijn ontwikkeld vinden we de interactionele en handelingsgerichte visie perfect terug.

Via de recente publicaties van Pameijer en van Beukering kreeg deze vraaggestuurde en oplossingsgerichte methodiek met de naam handelingsgerichte diagnostiek (HGD), een nieuwe stimulans. Nadien pasten zij deze methodiek toe in hun praktijkmodel voor de interne begeleider in de Nederlandse basisschool. Ze noemden dit handelingsgericht werken (HGW). Deze methodiek vertalen ze in dit boek naar het werkveld van de Vlaamse zorgcoördinator en zijn zorgteam.

kaft handelingsgericht werken op school

Dit boek zet je als zorgcoördinator zeker en vast op weg naar handelingsgericht kijken, werken, overleggen en coachen.
Eens je als lezer wijs bent geraakt uit het verschil tussen handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek (hoofdstuk 3 en 4) en uit de verschillende benadering van de zorgniveaus en als je vertrouwd bent geraakt met de termen die men hanteert bij de indeling in fasen (aanmelding-intake-strategie-onderzoek-indicering-advies), kan je echt aan dit boek beginnen.
Het hoeft niet noodzakelijk op een chronologische wijze. Je kan bvb starten met het hoofdstuk over communiceren met ouders. Ook hoofdstuk 5, het opstellen van een individueel handelingsplan, kan je gerust apart lezen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , Gilles de la Tourette , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , rekenen / wiskunde , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , talen , lezen , schrijven , structuur , intelligentie , gedrag , motivatie , spelling

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers

Gegevens

Auteur artikel: Lief Nauwelaerts

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering, Yolande Schulpen en Hugo Van de Veire

ISBN-nummer: 9789033466113

Uitgeverij: Acco