Handelingsgericht werken in de klas - De leerkracht doet ertoe!

Het boek ‘Handelingsgericht werken in de klas’ is de Vlaamse bewerking van het boek ‘Handelingsgericht werken voor schoolteams’. Het is de bedoeling om met dit boek de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. In dit boek worden de zes reeds gekende uitgangspunten van handelingsgericht werken besproken. In een aanvullend zevende uitgangspunt wordt de cruciale rol van de leerkracht uitgelegd. De leerkracht staat echter niet alleen, maar wordt ondersteund door directie, CLB, … Er is ook aandacht voor het opstellen van een goed handelingsplan en voor de wijze waarop handelingsgericht werken kan worden geïmplementeerd in een school.

kaft handelingsgericht werken in de klas

Dit boek is een aanrader voor wie meer te weten wil komen over handelingsgericht werken en meer bepaald over het extra zevende uitgangspunt ‘de leerkracht doet ertoe!’ Het is een heel gestructureerd boek. De uitgangspunten van handelingsgericht werken worden duidelijk omschreven. De belangrijke rol van de leerkracht om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden wordt toegelicht. Je leest hoe je handelingsgericht kan werken binnen het zorgcontinuüm en hoe je handelingsgericht kan samenwerken met het CLB. Veel aandacht wordt besteed aan communicatie met ouders en het voeren van gesprekken met leerlingen, In het laatste hoofdstuk beschrijven de auteurs de fasen van implementatie van handelingsgericht werken op school. In de bijlagen zijn bruikbare checklists opgenomen die als leidraad en steun gebruikt kunnen worden om in de school handelingsgericht te gaan werken. Deze moeten uiteraard aangepast worden voor de specifieke omstandigheid. Er is ook een verwijzing naar de website waar alle formulieren digitaal aangeboden worden.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , structuur

Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Tine Borms

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering, Sonja de Lange, Yolande Schulpen en Hugo Van de Veire

ISBN-nummer: 9789033479250

Uitgeverij: Acco