GoedTeLezen

Op www.GoedTelezen.nl vind je op overzichtelijke wijze richtlijnen voor het toegankelijkheid maken van studiemateriaal voor dyslectische leerlingen. Tegelijkertijd blijft het aantrekkelijk voor gebruikers zonder leesproblemen. Je krijgt als leerkracht, die zelf lesmateriaal maakt, een duidelijk beeld van de behoeftes van dyslectische leerlingen.

Onder het tabblad 'Aan de slag' zijn de richtlijnen gebundeld volgens de rol die je hebt in het maken van materiaal: leerkrachten krijgen andere richtlijnen dan vormgevers of uitgeverijen.

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: lezen , lezen , schrijven

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , ouders , pedagogische begeleiders , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Jan Rottier

Datum toegevoegd: 27 jan 2016

Download: