Gletschr

Heel wat + 16-jarigen en volwassenen slagen er onvoldoende in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen. Zeker wanneer zij verder willen studeren, kan dit hen behoorlijk parten spelen. Het is daarom noodzakelijk het specifieke probleem van iemand op te sporen en in kaart te brengen, zodat een behandeling kan worden opgestart. In de hulpverlening is er ruime aandacht voor deze problemen. Meer en meer leerkrachten staan open voor specifieke ondersteuning en voor faciliterende maatregelen. Tot op vandaag ontbrak echter nog genormeerd Nederlandstalig materiaal om +16-jarigen te diagnosticeren. Deze publicatie, die zich voornamelijk op diagnostici richt, vult de leemte in.

kaft van gl&schr

In deze handleiding wordt in het eerste hoofdstuk eerst het theoretisch model over lezen en spellen weergegeven en toegelicht. Daarna worden een aantal theorieën over het ontstaan van dyslexie gekoppeld aan het model. De overeenkomsten tussen deze verklaringen en het model is niet toevallig: de theorieën leggen immers de oorzaak bij één van de deelvaardigheden (herkennen-begrijpen-snelheid). In het laatste deel wordt de verzamelde kennis samengenomen en worden de nodige conclusies afgeleid. Het belangrijkste besluit is dat de lees- en spellingsvaardigheid uit verschillende deelvaardigheden bestaat en de verwerving ervan een ontwikkelingsproces impliceert.

 hoofdtests die peilen naar het lezen en spellen 

 deeltests die verschillende deelvaardigheden toetsen 

 afname dient 2 maal te gebeuren 

 website met downloadbaar materiaal: http://dev.gletschr.eu met een downloadpagina, omrekenpaginaen resultatenpagina. 

 na aankoop: mogelijkheid om op de website bij de diagnostici te worden vermeld. 

 nieuwsbrief over aanpassingen, updates worden gemakkelijk gecommuniceerd

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: lezen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , logopedisten , orthopedagogen , psychologen , remedial teachers

Gegevens

Auteur artikel: Lynn Lammers

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Pieter Depessemier en Caroline Andries

ISBN-nummer: 9789044123883

Uitgeverij: Garant