Geprikkeld om te weten, studeren met autisme

Boek + documentaire op DVD over begeleiding van jongeren met autisme in het hoger onderwijs.

Het boek ‘Geprikkeld om te weten’ behandelt het thema ‘verder studeren met autisme’. Het is een aanrader voor alle mensen die werken en/of leven met jongeren met autisme (ouders, vrienden, begeleiders, …).

Nadat eerst de basisinzichten rond autisme helder en beknopt worden toegelicht, wordt ingegaan op het begeleiden van jongeren met autisme in het hoger onderwijs én in de overgang hiernaartoe. Doorheen het ganse boek worden jongeren met autisme geciteerd, bovendien krijg je de volledige getuigenissen in een mooie documentaire op een DVD bijgeleverd.

Het boek helpt om meer inzicht te krijgen in de mogelijke problemen die jongeren met autisme ervaren bij de overgang naar het hoger onderwijs en geeft van daaruit enkele kapstokken voor de begeleiding van deze jongeren.

En dat is meteen de rode draad van het boek : het belang van begeleiding, begrip, ondersteuning, verduidelijking wordt meermaals herhaald. En terecht…

De mooie lay-out is een cadeau naast de waardevolle inhoud van het boek.

Het boek is overzichtelijk opgebouwd, je kan er snel en handig je weg in terugvinden.

Het boek leest heel vlot, is daardoor breed toegankelijk en heeft toch een professionele ondertoon.

Je krijgt er meteen een handige samenvatting van de theorie rond ASS bij. Helder verwoord en vooral niet té uitvoerig.

De citaten van de jongeren zijn een enorm waardevolle aanvulling. Het maakt de theorie meteen heel concreet.

Het ‘autistisch’ denken wordt zeer goed in kaart gebracht, de handvaten voor de praktijk vloeien hier als vanzelf uit verder.

Zelfs voor mensen met tijdsgebrek is dit een haalbare kaart!

De bijgevoegde DVD is een absolute meerwaarde. Ook goed te gebruiken in lezingen.

Een absolute aanrader voor iedereen die met kinderen en/of jongeren met autisme werkt/leeft! Het geeft een zeer goede inkijk in de manier waarop deze kinderen/jongeren de wereld rondom hen ervaren en wat daarbij struikelblokken kunnen zijn.

Specificaties

Tool:

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: hoger onderwijs (18-24 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , psychologen

Gegevens

Auteur artikel: Ellen Ribbens

Datum toegevoegd: 14 mar 2016

Download:

Auteur boek: Valérie Van Hees, Herbert Roeyers

ISBN-nummer: 978 90 382 2269 1

Uitgeverij: Academia Press