Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.

In dit boek gaan de onderwijskundigen Kees van der Wolf en Tanja van Beukering dieper in op de oorzaken en de aanpak van gedragsproblemen in de school. De focus ligt op de onderwijsleersituatie en het denken en handelen van de leraar. Hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen bepalen de strategie die ze gebruiken.
De auteurs benaderen probleemgedrag niet alleen als een negatieve eigenschap van het kind maar als een uitdaging voor de leraren.

kaft gedragsproblemen in scholen

Dit boek is geschreven op verzoek van leraren. Het biedt bruikbare ideeën over de preventie en de aanpak van gedragsproblemen in de school. Het is bedoeld voor (aanstaande) leraren, directies in het lager en in het secundair onderwijs. Ook is het boek belangrijk voor interne begeleiders, interne zorgcoördinatoren, taakleraren, schoolmaatschappelijke werkers en kinderartsen.De informatie helpt om een realistische inschatting te maken van de eigen houding en werkwijzen ten aanzien van probleemleerlingen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gedrag , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Jo Dauwen

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Kees van der Wolf en Tanja van Beukering

ISBN-nummer: 9789033474989

Uitgeverij: Acco