Dyslexie. Een complex taalprobleem.

Dit vlot leesbare en geactualiseerde boek schetst op een duidelijke en volledige manier wat dyslexie is en hoe je ermee omgaat. De bestaande wetenschappelijke kennis over dyslexie wordt op een bevattelijke manier uitgelegd. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en mogelijke behandelingen. Het boek geeft veel tips aangaande vroege signalering en behandeling van dyslexie. Het bevat praktische adviezen over hoe de school kan rekening houden met dyslectici. Bijkomende problemen als geheugen, begrijpend lezen, vreemde talen en faalangst worden besproken.

kaft dyslexie een complex taalprobleem

Een uiterst geschikt boek voor mensen die zich willen verdiepen in het complexe taalprobleem dyslexie.
Een belangrijke bron van informatie omtrent signalerings- en behandelingsmogelijkheden op school.
 zeer nuttige achtergrondinformatie omtrent dyslexie én een bron van praktische tips rond signalisatie, diagnostiek en behandeling 

 heel begrijpbaar en vlot geschreven 

 voor de klastitularis en de remedial teacher 

 extra’s: begrippenlijst, bijlagen met praktische informatie, een zeer uitgebreide literatuurlijst,

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: talen , talen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Peter Bauwens

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Tom Braams

ISBN-nummer: 9789053527191

Uitgeverij: Boom