De routeplanner: noodzaak tot differentiatie, ook in de bovenbouw van de basisschool. Verschenen in Zorgbreed

Ivan Van Gucht ontwikkelde een zorgsysteem, speciaal bedoeld voor het zesde leerjaar. Hij steunde hierbij op zijn jarenlange ervaringen, eerst als klassenleerkracht in tweede en vierde leerjaar, nadien als taakleraar en als zorgcoördinator. 

Als klassenleerkracht van het zesde leerjaar kwam hij al vlug tot de constatatie dat de noodzaak tot brede zorg zich niet enkel opdringt in de onderbouw van een lagere school. De steeds groter wordende verschillen dwingen de leerkracht tot gedifferentieerde maatregelen. Het is daarbij belangrijk elk kind individueel goed te kennen, goed te begeleiden en daarbij de meest efficiënte middelen aan te wenden om het kind verder te oriënteren. Het is immers de toekomst van het kind waar je als leerkracht mee aan bouwt en in deze oriëntatiefase is een “brede zorg”, op welke manier dan ook, van cruciaal belang.

Een brede zorg vraagt verhoogde aandacht voor zwak - en sterkbegaafden, voor inter-individuele verschillen en intra-individuele verschillen en voor het individueel behoeftepatroon van elk kind.

voorbeeld routeplanner vragenlijst

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Ivan Van Gucht

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: