De gelukkige rekenklas

De auteurs klagen de rekenmethode aan die sinds jaren in Nederland gebruikt wordt: het 'realistisch rekenen', waarbij de nadruk wordt gelegd op het zelf- ontdekkend leervermogen van leerlingen. Er worden maar heel weinig structuren gegeven. Daartegenover staat het' functionele rekenen' waarbij technieken worden aangeleerd (bv. de staartdeling) en ingeoefend. De leerstof wordt gestructureerd aangeboden. Naarmate kinderen de technieken beter beheersen, krijgen ze complexere opgaven.

De auteurs laten, in een twintigtal artikelen, pedagogen en wiskundigen aan het woord om aan te tonen dat het realistisch rekenen geleid heeft tot een generatie die onvoldoende kan rekenen.
In het eerste deel wordt duidelijk gemaakt dat er in Nederland tegenwoordig heel veel rekenproblemen zijn en dat velen een grote hekel hebben aan dit vak. In het tweede deel wordt het gedachtegoed van Freudenthal, dat aan de basis ligt van het 'realistisch rekenen’, nader bekeken. Ook geven de auteurs voorbeelden van concrete rekenstrategieën die daarop zijn gebaseerd. Vooral het zogenaamde 'kolom- rekenen' wordt uitgebreid bekeken. In het derde deel komen concrete situaties in de klas aan bod. Als laatste formuleren de auteurs (of eerder redacteurs) conclusies en aanbevelingen aan de overheid.
kaft de gelukkige rekenklas

* de auteurs leggen goed uit op welke theorieën het vernieuwde rekenonderwijs gebaseerd is en waarom dit niet werkt. 

* ze pleiten voor het functionele rekenonderwijs, leggen duidelijk uit waarom en vergelijken dit vaak met Vlaanderen, waar de kinderen veel betere resultaten behalen. 

* zeer helder geschreven, voldoende afwisseling en toch duidelijke structuur.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: rekenen / wiskunde , rekenen / wiskunde , structuur

Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Nicole Marynissen

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Tom Braams en Marisca Milikowski

ISBN-nummer: 9789085066156

Uitgeverij: Boom