De DCD-Survivalgids

Het boek legt kinderen (en hun begeleiders) uit wat DCD is. De lezer krijgt tips en advies over wat het kind en zijn omgeving kunnen doen om beter met de moeilijkheden om te gaan.

 psycho-educatie over DCD

 voor kinderen met DCD of met problemen op vlak van motoriek samen met een ouder, hulpverlener,...

 DCD, motoriek, coördinatie

kaft de DCD survivalgids

De gids geeft op een directe en duidelijke manier uitleg aan kinderen, vertrekkend vanuit hun leefwereld. Het handelt over wat DCD is en hoe ermee om te gaan. De lezer krijgt concrete tips en adviezen over wat de school en de thuisomgeving kunnen doen om deze kinderen te helpen en hun moeilijkheden te begrijpen. Je wordt ook verwezen naar nuttige websites.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyspraxie/DCD , dyspraxie/DCD

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: structuur , structuur , motoriek

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: kinesitherapeuten , kinesitherapeuten , jongeren , leerkrachten , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Bram Deeren

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Paul Calmeyn en Nico De Braeckeleer

ISBN-nummer: 9789059326934

Uitgeverij: Abimo