DCD-hulpgids

De centrale vraag in dit boek is hoe een kind met DCD op school zodanig begeleid kan worden dat het tot positievere resultaten komt. Rode draad vormt de overtuiging dat de school inderdaad het verschil kan maken, zonder dat dit heel grote aanpassingen vereist.
Met extra zorg, begrip en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen leerlingen met DCD meedoen met het spelen en leren op de reguliere school.

kaft DCD-hulpgids voor leerkrachten

De auteur is kinderergotherapeut van opleiding. Het boek is dan ook geschreven vanuit de invalshoek van de ergotherapie. Toch geeft Eelke van Haeften blijk van een grote feeling met de klaspraktijk. Haar jarenlange ervaring in het geven van adviezen en nascholingen aan leerkrachten omtrent kinderen met DCD, maakt van dit boek een zeer bruikbaar instrument voor de leerkracht en de zorgcoördinator van de kleuter- en de lagere school.

 helder taalgebruik en overzichtelijke lay-out 

 beknopte achtergrondinformatie, veel praktijkvoorbeelden en een brede waaier aan tips 

 de tips zijn zeer bruikbaar en eenvoudig toe te passen

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyspraxie/DCD , dyspraxie/DCD

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , socio-emotioneel , structuur , motoriek

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: ergotherapeuten , ergotherapeuten , kinesitherapeuten , leerkrachten , pedagogische begeleiders , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Sofie Bruyneel

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Eelke van Haeften

ISBN-nummer: 9789077671276

Uitgeverij: Pica