CLB en zorgcoördinator: in-team

Deze studie leidde tot enkele interessante aanbevelingen die in dit artikel netjes op een rij worden gezet. Het interactiemodel van de gloeilampmetafoor speelt hierin een belangrijke rol: het geeft aan dat de zorgcoördinator niet dient om de draaglast van de leraar of directie te verlichten, maar zich dient te ontplooien tot zorgdeskundige die leerkrachten blijvend ondersteunt bij het zorgbreed werken. De CLB-medewerker coacht de zorgcoördinator, helpt mee het pedagogische aanbod af te stemmen op alle leerlingen en is hoofdactor als het gaat over diagnostiek en doorverwijzing en het over het linken aan de hulpverlening en thuisopvoeding.

afbeelding twee mensen op tandem

Dit artikel geeft een prachtig antwoord op vragen rond het profiel van de CLBmedewerker in het basisonderwijs.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren , organisatie klas en school , aandacht en concentratie , intelligentie

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Lief Nauwelaerts

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Birgit Coninckx

ISBN-nummer:

Uitgeverij: