Feedback-wijzer: Feedback bij toetsen en examens met checklist 'Wat kan ik uit mijn fouten leren?'.

Dit artikel geeft de leerkracht concrete tips om samen met de leerlingen na een toets of examen een analyse te maken aan de hand van een feedbackformulier. Deze checklist geeft een analyse van de mogelijke problemen of sterktes die men bij het studeren kan ondervinden.

Specificaties

Tool: van ons

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , structuur

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: jongeren , jongeren , leerkrachten , ouders

Gegevens

Auteur artikel: Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: