Checklist Dyslexievriendelijk proefwerk - Verschenen in JSW-magazine

Uit onderzoek van Dedicon (2006) blijkt dat dyslectische leerlingen vaak moeite hebben met de opmaak van hun lesmateriaal. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende soorten letters op een pagina, onrustige achtergronden, weinig ruimte tussen de regels en het gebruik van kleine letters. Bij aanpak van dyslexie is de vormgeving van lesmateriaal tot nu toe echter nauwelijks een punt van aandacht.

Vanwege deze problematiek startte Dedicon in 2007 een project ‘Richtlijnen dyslexie’. Het doel van het project is een set goed onderbouwde en algemeen geaccepteerde richtlijnen op te stellen voor het maken van studiemateriaal.

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: praktisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , jongeren , leerkrachten , remedial teachers , studenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: Ines Springael

Datum toegevoegd: 05 dec 2016

Download: