Checklist dyslexie en vreemde talen

Voor de leerkracht, begeleider en ouder is het belangrijk om te weten welke moeilijkheden een

leerling met dyslexie ervaart bij het leren van een vreemde taal. Pas als men de problemen

goed kent, kan men ze ook aanpakken en er zelfs preventief op inspelen. Dit artikel zet onder

de vorm van een checklist per vaardigheid (luisteren, spreken, spellen) en per

niveau (elementair en gevorderd) mogelijke problemen op een rijtje. Telkens worden ook tips

voor aanpak gegeven. Hiermee kan de leerkracht (basis of secundair), de zorg- of leerlingbege-

leider, de buitenschoolse begeleider en de ouder de leerling daadwerkelijk ondersteunen bij

het leren van een vreemde taal.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: praktisch , praktisch

Domein: talen , talen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , jongeren , leerkrachten , ouders , pedagogische begeleiders , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Anny Cooreman

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: