Brochure STICORDI in DKO

Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.Het project ‘STICORDI voor leerlingen deeltijds kunstonderwijs’ past binnen deze evolutie om meer aangepaste leerzorg te bieden. Zo zijn er binnen de studierichting muziek gesubsidieerde tijdelijke projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’ en ‘inclusief muziekonderricht’. In deze projecten krijgen onder meer leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met autisme een aangepaste vorm van muziekonderwijs. Een aantal academies hebben zelf ook leraarsuren geïnvesteerd om aangepast muziekonderwijs aan te bieden.

Deze brochure wil een praktisch werkinstrument zijn voor al wie in het kunstonderwijs geconfronteerd wordt met leerstoornissen en leerproblemen. De fiches STICORDI DKO bieden leerkrachten in de studierichting muziek achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

logo sticordi

Duidelijke tips over het omgaan met leerlingen met leerstoornissen in het deeltijds kunstonderwijs.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , aandacht en concentratie , lezen , structuur , motivatie , motoriek , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten

Gegevens

Auteur artikel: Wim Smet

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Wim Smet

ISBN-nummer:

Uitgeverij: Eureka Die-'s-lekti-kus