Beter spreken met ouders - bespreking

Ouders zijn belangrijke partners. Ze zijn deskundigen, als het gaat over hun kind. In een gesprek is het belangrijk dat ze in die rol erkend worden. Een goede voorbereiding en actief luisteren zijn daarbij onontbeerlijk. Ze zorgen voor een goed gevoel bij beide partijen. Zelfs bij een moeilijk gesprek. De tips in dit artikel zijn bruikbaar voor iedereen die met ouders in gesprek gaat. Van kleuterklas tot secundair. Zowel voor leerkrachten, zorg- of leerlingbegeleiders als voor CLB-medewerkers.

Zeker lezen en gebruiken om elk moeilijk gesprek met ouders degelijk voor te bereiden. Alles van bij het eerste gesprek toepassen zal niet lukken, maar stap voor stap kan je er zeker en vast nuttige tips uithalen.

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose:

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , socio-emotioneel , structuur

Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Bieke Santermans

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Bart Van den Bossche

ISBN-nummer:

Uitgeverij: