Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

Ina van Berckelaer-Onnes bespreekt in dit boek de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Het boek anticipeert op de veranderende situatie van kinderen met ASS in Nederland.

kaft autisme in school

In Nederland treedt de Wet Passend Onderwijs in het schooljaar 2014-2015 in werking. Deze wet impliceert een verregaande samenwerking tussen het speciaal en het regulier onderwijs. Gevolg hiervan is dat een veel groter aantal zorgleerlingen in het reguliere
onderwijs zullen terechtkomen. O.m. (vooral) ook kinderen met ASS. Deze publicatie wil vooruitlopen op de Wet Passend Onderwijs. Het boek wil de scholen, leerkrachten en gedragsdeskundigen inzicht bieden in autisme. Het wil hen ook voorzien van concrete handelingsadviezen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren , socio-emotioneel , structuur , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , ergotherapeuten , kinesitherapeuten , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren , docenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: Johan Willems

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Ina van Berckelaer-Onnes met bijdragen van Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein, Koen van Zoest, Atie de Ruyter en Lindy ten Raa

ISBN-nummer: 9789461055873

Uitgeverij: Boom