Autisme...En nu?

Autisme… En nu? is een psycho-educatief boek, bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een gemiddelde intelligentie, en hun ouders. Het boek biedt handvatten met betrekking tot het autistische denken. Verder bespreekt de auteur ook bijkomende problemen zoals een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen, …

kaft Autisme... en nu?

Na het stellen van de diagnose kan de jongvolwassene met autisme of diens ouders op een rustige manier en op een eigen tempo lezen wat de diagnose inhoudt. Zowel de sterkte kanten van iemand met autisme als de kanten die hen het leven in deze maatschappij niet zo makkelijk maken, worden besproken. Ieder kernprobleem wordt in een eenvoudige taal beschreven en vervolgens worden er telkens zeer bruikbare tips, uitleg en trucs gegeven voor de mensen met autisme zelf. Hiernaast wordt ook ieder kernprobleem vanuit het perspectief van de ouders beschreven, waarbij aan hen uitleg en alledaagse handvatten gegeven worden.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , socio-emotioneel , gedrag

Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: jongeren , jongeren , ouders , GON-begeleiders , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , CLB-medewerkers

Gegevens

Auteur artikel: Lynn Lammers

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Giel Vaessen

ISBN-nummer: 9789044125979

Uitgeverij: Garant