Autisme als CONTEXT BLINDHEID

Recent onderzoek in diverse gebieden zoals neurologie, psychologie, filosofie en artificiële intelligentie toonde aan dat context een centrale rol speelt in de wijze waarop het menselijk brein informatie verwerkt. De schrijver stelde vast dat net die gebieden van informatieverwerking waarin context een rol speelt, verstoord zijn in autisme.
Dit boek benadrukt een aspect van het autistisch denken dat te pas en te onpas vermeld wordt, maar tot nu toe nooit gedetailleerd en kritisch beschreven is. Namelijk: mensen met autisme hebben moeite met context. Daarom gaat dit boek niet enkel over autisme, maar ook en vooral over contextgevoeligheid in het niet-autistische brein. Wie dit boek leest zal evenveel leren over zijn eigen brein als over het brein van mensen met autisme.

kaft autisme als context blindheid

Het boek is heel helder en duidelijk geschreven met veel voorbeelden. Al wie betrokken is bij autisme, al dan niet professioneel, zal beter begrijpen wat er zich afspeelt in een autistisch brein. De auteur vergelijkt bijvoorbeeld de hersenactiviteit – dat vooral een kwestie is van samenwerking - met een groot symfonieorkest. Zoals een orkest de samenwerking is tussen de verschillende instrumenten, is contextgevoeligheid de mate van samenwerking tussen hersencellen, groepen van cellen en hersenzones. Bij autisme heeft men een storing in die samenwerking gevonden. In het orkest van het autistisch brein is geen dirigent, waardoor de muzikanten niet goed kunnen samenspelen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: medisch , medisch , socio-emotioneel , intelligentie , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Katrien Vanherpe

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Peter Vermeulen

ISBN-nummer: 9789033476129

Uitgeverij: Acco