Artikel: Het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie: een pilootstudie

Op zeer korte tijd is de interesse voor applicaties (apps) binnen de logopedische praktijk sterk toegenomen. Dagelijks worden er nieuwe apps ontwikkeld en zowel de kostprijs als de kwaliteit van de apps kunnen sterk variëren. Als leerkrachten en logopedisten apps willen inzetten tijdens lessen en revalidatie lijkt het een noodzaak om die apps uniform te evalueren om een zo volledig en correct mogelijk beeld te krijgen. Om hieraan tegemoet te komen werd op basis van literatuurstudie een evaluatieschaal ontwikkeld.

Specificaties

Tool:

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , Gilles de la Tourette , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: leren studeren , leren studeren , rekenen / wiskunde , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , talen , lezen , schrijven , structuur , intelligentie , gedrag , motivatie , motoriek , spelling , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep:

Gegevens

Auteur artikel: Stephanie Coppens, Sandrine De Coster, Kristel Detollenaere en Sabine Vandevelde

Datum toegevoegd: 23 jan 2018

Download: